Aktualności

Po prostu - dziękuję!
Po prostu - dziękuję!

Stowarzyszenie Monopol Warszawski, którego jestem szefem, zostało wybrane przez Biuro Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji konkursowego projektu stworzenia a następnie poprowadzenia Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22. Ośrodek stał się miejscem spotkań dla coraz liczniejszej grupy weteranów, obsługiwanym przez powoli kompletowany zespół ludzi, o którym wiedzieliśmy niewiele. I nastąpiła pandemia.

06.05.2020
Marzec na Nowolipiu 22
Marzec na Nowolipiu 22

Ten miesiąc rozpoczął się w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jak wiele poprzednich, jednak wkrótce miało się okazać, że będzie niepodobny do żadnego z wcześniej opisywanych. Dla naszych podopiecznych dzięki pomocy Sebastiana Koseckiego i Małgorzaty Spoczyńskiej-Król z Oddziału Miłośników Bródna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przeprowadziliśmy w marcu stały cykl spotkań z artystami.

08.04.2020
Luty na Nowolipiu 22
Luty na Nowolipiu 22

Za wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jest odpowiedzialny nasz partner, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Koordynatorką wolontariatu w 2019 roku była Anna Wąsik. W tym roku przejęła jej obowiązki Jolanta Bąbik. Z jej inicjatywy 6 lutego odbyło się w ośrodku spotkanie wolontariuszy, którzy pracują na rzecz naszych podopiecznych.

24.03.2020
Pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii
Pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii

Od 12 marca aż do odwołania z powodu zagrożenia koronawirusem zamknięty został Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22, którego Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy jest opiekunem na podstawie umowy podpisanej z m. st. Warszawą. W tym czasie pracownicy i wolontariusze ośrodka koordynują pomoc nad pozostającymi bardzo często samotnie we własnych domach weteranami.

18.03.2020
Styczeń na Nowolipiu 22
Styczeń na Nowolipiu 22

Nowy rok powitaliśmy w ośrodku na Nowolipiu 22 zwyczajowo harmonogramem zajęć, jakie przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych. Trzy razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z gimnastyki ogólnokondycyjnej. Stałym elementem harmonogramu tygodniowego były także środowe spotkania brydżowe. Dzięki zaangażowaniu naszego partnera - Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – regularnie w ośrodku odbywają się wykłady. Są to wydarzenia dostępne dla wszystkich chętnych.

07.02.2020
Wigilia w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich
Wigilia w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Stowarzyszenie Monopol Warszawski wraz z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, partnerem projektu miejskiego polegającego na utworzeniu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22, zorganizowało 13 grudnia spotkanie wigilijne dla weteranów, wolontariuszy z TPW pracowników ośrodka i SMW.

16.12.2019
Pierwsze urodziny Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, czyli jak zdążyć przed Panem Bogiem
Pierwsze urodziny Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, czyli jak zdążyć przed Panem Bogiem

20 listopada zorganizowaliśmy oficjalne obchody pierwszych urodzin Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22. Na początku października wyprawiliśmy przyjęcie dla domowników, pracowników i najdłużej współpracujących wolontariuszy. Pozostał jednak niedosyt i ogromne pragnienie, by wyrazić naszą wdzięczność również i innym osobom, dzięki którym mógł powstać, a potem rozwijać się ten ośrodek.

27.11.2019
Koncert rocznicowy
Koncert rocznicowy

Z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i 101. rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy 7 listopada w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich kolejne wydarzenie. W jego trakcie odbył się koncert polskich utworów w wykonaniu Joanny Maklakiewicz (fortepian) i Marka Bugajskiego (altówka).

08.11.2019
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski