Projekty rewitalizacyjne i społeczne

Obchody rocznicowe na Pradze
Obchody rocznicowe na Pradze

Wspólnym staraniem Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Galerii Wileńska, Towarzystwa Miłośników Tradycji i Kultury oraz Stowarzyszenia Monopol Warszawski zostały w dniach 29 lipca – 4 sierpnia zorganizowane wydarzenia z okazji obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęły się one od uroczystości złożenia wieńców przed budynkiem zwanym "Małą PAST-ą" przy Brzeskiej 4.

06.08.2019
Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego
Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego

Zwieńczając wspólną akcję „Pamiętamy i pomagamy”, podjętej przez SMW w partnerstwie z TPW w listopadzie 2017 roku, polegającej na stworzeniu sieci wsparcia dla warszawskich kombatantów w oparciu o pracę wolontariuszy, weszliśmy we współpracę z m. st. Warszawa, podejmując inicjatywę utworzenia dziennego domu wsparcia dla Weteranów Powstania Warszawskiego. Byli Powstańcy to osoby w podeszłym wieku, często chore, niesamodzielne, bezradne, samotne, żyjące w ubóstwie. Wymagają codziennej opieki i

01.10.2018
"LSW – dobry start, wspólna przyszłość"
"LSW – dobry start, wspólna przyszłość"

Od września 2016 roku jako partner Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uczestniczymy w projekcie współfinansowanym ze środków RPO WM 2014-2020 pod nazwą „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”. W projekcie tym jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej beneficjentów, w tym szkolenia z zakresu APP (Aktywne Poszukiwanie Pracy), opracowanie indywidualnych planów działania, doradztwo zawodowe i poradnictwo. Głównym

16.09.2016
„Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty””
„Rewitalizacja Willi Żabińskich jako strategicznego elementu trasy turystycznej po warszawskiej Pradze Północ pn. „Szlak Pianisty””

Geneza przedsięwzięcia sięga 2012 roku, kiedy to we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, w ramach działalności na rzecz popularyzacji i aktywizacji warszawskiej Starej Pragi, udostępniliśmy turystyczny szlak tematyczny pn. „Szlak Pianisty”. [czytaj więcej]

16.05.2015
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”

W roku 2014 w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne, a także dzięki zaangażowaniu współpracujących ekspertów, rozpoczęliśmy proces tworzenia stałej platformy wsparcia i aktywizacji społeczności warszawskiej Pragi w rożnych obszarach: podejmowania działalności gospodarczej, kształcenia, zwiększania szans na rynku pracy, rozwoju w zakresie kultury i sztuki, a także pobudzania kreatywności.

16.07.2014
Projekt „Animator+”
Projekt „Animator+”

W roku 2013, w partnerstwie z Fundacją „Grupa Twórcza”, Fundacją „Miasto Słów” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku Collegium Civitas, zrealizowaliśmy projekt „Animator+”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt skierowany był do osób w wieku 60+, a jego celem była jednoczesna aktywizacja seniorów oraz wsparcie procesów integracji międzypokoleniowej. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów,

16.08.2013
„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”
„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

W roku 2012, w partnerstwie z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta St. Warszawy, Stowarzyszeniem ODBLOKUJ oraz MOPS – Praga Południe, zrealizowaliśmy przekrojowy projekt rewitalizacji społecznej i kulturalnej pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców z tzw. obszarów kryzysowych Pragi i Targówka do partycypacji na rzecz ich najbliższego otoczenia. W ramach

16.08.2012
Działalność ekspercka i konsultacyjna
Działalność ekspercka i konsultacyjna

W ramach działalności eksperckiej i konsultacyjnej sporządzamy także opracowania dotyczące historii Warszawy, wybranych miejsc i artefaktów (np. „Historia ogródków działkowych na terenie Pragi" – 2014). Prowadzimy również tzw. śledztwa historyczne...

16.05.2012
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski