Projekty rewitalizacyjne i społeczne

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”
Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”

W roku 2014 w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne, a także dzięki zaangażowaniu współpracujących ekspertów, rozpoczęliśmy proces tworzenia stałej platformy wsparcia i aktywizacji społeczności warszawskiej Pragi w rożnych obszarach: podejmowania działalności gospodarczej, kształcenia, zwiększania szans na rynku pracy, rozwoju w zakresie kultury i sztuki, a także pobudzania kreatywności. To przedsięwzięcie to Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”, które docelowo

16.07.2014
Projekt „Animator+”
Projekt „Animator+”

W roku 2013, w partnerstwie z Fundacją „Grupa Twórcza”, Fundacją „Miasto Słów” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku Collegium Civitas, zrealizowaliśmy projekt „Animator+”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt skierowany był do osób w wieku 60+, a jego celem była jednoczesna aktywizacja seniorów oraz wsparcie procesów integracji międzypokoleniowej. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów,

16.08.2013
„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”
„Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”

W roku 2012, w partnerstwie z Biurem Funduszy Europejskich Urzędu Miasta St. Warszawy, Stowarzyszeniem ODBLOKUJ oraz MOPS – Praga Południe, zrealizowaliśmy przekrojowy projekt rewitalizacji społecznej i kulturalnej pod nazwą „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było pobudzenie mieszkańców z tzw. obszarów kryzysowych Pragi i Targówka do partycypacji na rzecz ich najbliższego otoczenia. W ramach

16.08.2012
© Stowarzyszenie Monopol Warszawski